På dette nivået har du tatt nok et veldig viktig skritt i å lære Java. Du lærte mer om arrays, som vil hjelpe deg å jobbe med enorme mengder informasjon. Vi gravde i hva arrays er, hvilke typer arrays det finnes, og hvordan man kan samhandle med dem. Når vi avslutter dette emnet, foreslår vi at du leser et par artikler som vil utdype kunnskapen din.

Arrays i Java

Hold dette materialet tilgjengelig, som ditt personlige jukseark for arrays. Den forklarer det grunnleggende på en enkel og grei måte. Den starter fra første plass og leder deg gjennom hva en matrise er, hvordan en matrise deklareres og opprettes, hvordan en matrise initialiseres og hvordan en matrise vises.

Noe om arrays

Ikke bry deg om tittelen på artikkelen. Det ville være bedre kalt "mange ting om matriser" i stedet for "noe om matriser". For eksempel hvordan initialisere dem, på en enkel og rask måte, hvordan arrays er ordnet i minnet, hva todimensjonale arrays er og hvordan du bruker dem til å gjenskape spillet "Sea Battle".

Arrays-klassen og dens bruk

I denne artikkelen vil du fortsette å undersøke arrays og lære hvordan du kan bruke metodene til Arrays-klassen til å løse mange typiske oppgaver som involverer arrays. Folk skriver vanligvis ikke disse metodene fra bunnen av. Å skrive dem fra bunnen av er nyttig, og du vil sannsynligvis gjøre det selv. Men senere kan du bruke metodene til Arrays-klassen. Dette er nyttig!