På den här nivån har du tagit ytterligare ett mycket viktigt steg för att lära dig Java. Du lärde dig mer om arrayer, som hjälper dig att arbeta med enorma mängder information. Vi grävde i vad arrayer är, vilka typer av arrayer som finns och hur man interagerar med dem. När vi avslutar detta ämne föreslår vi att du läser ett par artiklar som kommer att fördjupa dina kunskaper.

Arrayer i Java

Håll det här materialet till hands, som ditt personliga fuskblad för arrayer. Den förklarar grunderna på ett enkelt och okomplicerat sätt. Den börjar från ruta ett och leder dig igenom vad en array är, hur en array deklareras och skapas, hur en array initieras och hur man visar en array.

Något om arrayer

Strunt i rubriken på artikeln. Det vore bättre att heta "många saker om arrayer" snarare än "något om arrayer". Till exempel hur man initierar dem, på ett enkelt och snabbt sätt, hur arrayer är ordnade i minnet, vad tvådimensionella arrayer är och hur man använder dem för att återskapa spelet "Sea Battle".

Arrays-klassen och dess användning

I den här artikeln kommer du att fortsätta att undersöka arrayer och lära dig hur du kan använda metoderna i klassen Arrays för att lösa många typiska uppgifter som involverar arrayer. Folk brukar inte skriva dessa metoder från grunden. Att skriva dem från början är användbart, och du kommer förmodligen att göra det själv. Men senare kan du använda metoderna i klassen Arrays. Detta är användbart!