Ở cấp độ này, bạn đã thực hiện một bước rất quan trọng khác trong việc học Java. Bạn đã học thêm về mảng, điều này sẽ giúp bạn làm việc với lượng thông tin khổng lồ. Chúng tôi đã tìm hiểu xem mảng là gì, có những loại mảng nào và cách tương tác với chúng. Khi chúng tôi kết thúc chủ đề này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc một vài bài viết để đào sâu kiến ​​thức của bạn.

Mảng trong Java

Giữ tài liệu này ở nơi tiện dụng, như là bảng gian lận cá nhân của bạn cho các mảng. Nó giải thích những điều cơ bản một cách đơn giản và dễ hiểu. Nó bắt đầu từ ô vuông và hướng dẫn bạn tìm hiểu mảng là gì, cách khai báo và tạo mảng, cách khởi tạo mảng và cách hiển thị mảng.

Đôi điều về mảng

Đừng bận tâm đến tiêu đề của bài viết. Nó sẽ tốt hơn nếu được đặt tên là "rất nhiều điều về mảng" hơn là "điều gì đó về mảng". Ví dụ: cách khởi tạo chúng, một cách đơn giản và nhanh chóng, cách sắp xếp các mảng trong bộ nhớ, mảng hai chiều là gì và cách sử dụng chúng để tạo lại trò chơi "Sea Battle".

Lớp Arrays và công dụng của nó

Trong bài viết này, bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về mảng và tìm hiểu cách sử dụng các phương thức của lớp Arrays để giải quyết nhiều tác vụ điển hình liên quan đến mảng. Mọi người thường không viết các phương pháp này từ đầu. Viết sơ qua rất hữu ích và có thể bạn sẽ tự làm. Nhưng sau này bạn có thể sử dụng các phương thức của lớp Arrays. Điều này là hữu ích!