1. బూలియన్ తర్కం

జావాలో, మీరు వ్యక్తీకరణను వ్రాయలేరు 18 < age <65. అది తప్పు సింటాక్స్ మరియు ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేయదు.

కానీ మీరు దీన్ని ఇలా వ్రాయవచ్చు:

(18 < age) AND (age < 65)

వాస్తవానికి, పదానికి బదులుగా , లాజికల్ ఆపరేటర్AND ఉంటుంది . మేము ఇప్పుడు వాటి గురించి మరింత వివరంగా మాట్లాడుతాము.

జావాలో మూడు లాజికల్ ఆపరేటర్లు ఉన్నారు: AND(&&), OR(||) మరియు NOT(!).

శుభవార్త ఏమిటంటే, మీరు ఏదైనా సంక్లిష్టత యొక్క తార్కిక వ్యక్తీకరణలను రూపొందించడానికి కుండలీకరణాలను ఉపయోగించవచ్చు.

చెడ్డ వార్త ఏమిటంటే , జావా డెవలపర్లు పదాలకు బదులుగా సి భాష నుండి సంజ్ఞామానాన్ని ఉపయోగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు andమరియు or.not

స్క్రీన్ వైపు చూడండి:

లాజికల్ ఆపరేటర్ నిరీక్షణ వాస్తవికత
AND (∧) and &&
OR (∨) or ||
NOT (¬) not !

జావాలో లాజికల్ ఆపరేటర్‌లను ఉపయోగించే కొన్ని ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

వ్యక్తీకరణ వివరణ వివరణ
(0 < a) && (a < 100)
(0 < a) and (a < 100)
(0 < a) and (a < 100)
(!a) && (!b)
(not a) and (not b)
(NOT a) AND (NOT b)
!(!a || !b)
not((not a) or (not b))
NOT((NOT a) OR (NOT b))

2. పోలిక ఆపరేటర్లు మరియు బూలియన్ వేరియబుల్స్ ఉపయోగించి ఉదాహరణలు

మీరు లాజికల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌ను ఎక్కడ వ్రాయగలిగితే, మీరు లాజికల్ వేరియబుల్‌ను వ్రాయవచ్చు.

ఉదాహరణ:

కోడ్ వివరణ
int age = 35;
if (age >= 18 && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
వయస్సు విలువ 18మరియు మధ్య ఉంటే 65, "మీరు పని చేయవచ్చు" అనే పదబంధం ప్రదర్శించబడుతుంది.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
if (!isYoung && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
మేము isYoungవేరియబుల్‌ను సృష్టించాము మరియు వ్యక్తీకరణ యొక్క మొదటి భాగాన్ని దానిలోకి తరలించాము. మేము కేవలం age >= 18తో భర్తీ చేసాము age < 18.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
boolean isOld = (age > 65);
if (!isYoung && !isOld)
   System.out.println("You can work");
మేము isOld వేరియబుల్‌ని సృష్టించాము మరియు వ్యక్తీకరణ యొక్క రెండవ భాగాన్ని దానిలోకి తరలించాము. అదనంగా, మేము age <= 65తో భర్తీ చేసాము age > 65.

ఈ మూడు ఉదాహరణలు సమానమైనవి. రెండవ ఉదాహరణలో మాత్రమే మేము వ్యక్తీకరణ యొక్క భాగాన్ని ifస్టేట్‌మెంట్ నుండి ప్రత్యేక బూలియన్ వేరియబుల్ ( isYoung)కి తరలించాము. మూడవ ఉదాహరణలో, మేము వ్యక్తీకరణ యొక్క రెండవ భాగాన్ని రెండవ వేరియబుల్ ( isOld)కి తరలించాము.


3. తార్కిక అంకగణితం

క్లుప్తంగా తార్కిక కార్యకలాపాల ద్వారా వెళ్దాం.

ఆపరేటర్‌ని సంయోగం అని కూడా ANDఅంటారు .&&

వ్యక్తీకరణ ఫలితం
true && true
true
true && false
false
false && true
false
false && false
false

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వ్యక్తీకరణ యొక్క ఫలితం trueవ్యక్తీకరణను రూపొందించే రెండు విలువలు అయితే మాత్రమే true. లేకపోతే, ఇది ఎల్లప్పుడూ false.

ఆపరేటర్ , డిస్జంక్షన్OR అని ||కూడా పిలుస్తారు .

వ్యక్తీకరణ ఫలితం
true || true
true
true || false
true
false || true
true
false || false
false

trueమరో మాటలో చెప్పాలంటే, వ్యక్తీకరణలో కనీసం ఒక పదమైనా ఉంటే వ్యక్తీకరణ ఫలితం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది true. రెండూ ఉంటే falseఫలితం ఉంటుంది false.

ఆపరేటర్ NOTఅనేది లాజికల్ ఇన్వర్స్! అని కూడా అంటారు .

వ్యక్తీకరణ ఫలితం
!true
false
!false
true

ఆపరేటర్ మారతారు trueమరియు falseవైస్ వెర్సా.

ఉపయోగకరమైన వ్యక్తీకరణలు:

వ్యక్తీకరణ ఫలితం
m && !m
false
m || !m
true
!(a && b)
!a || !b
!(a || b)
!a && !b