1. बुलियन लॉजिक

Java मध्ये, तुम्ही अभिव्यक्ती लिहू शकत नाही 18 < age <65. ते चुकीचे वाक्यरचना आहे आणि प्रोग्राम संकलित होणार नाही.

परंतु आपण ते असे लिहू शकता:

(18 < age) AND (age < 65)

अर्थात, या शब्दाऐवजी लॉजिकल ऑपरेटरAND असेल . आम्ही आता त्यांच्याबद्दल अधिक तपशीलवार बोलू.

Java मध्ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर आहेत: AND(&&), OR(||) आणि NOT(!).

चांगली बातमी अशी आहे की तुम्ही कोणत्याही जटिलतेच्या तार्किक अभिव्यक्ती तयार करण्यासाठी कंस वापरू शकता.

वाईट बातमी अशी आहे की जावा डेव्हलपर्सनी शब्दांऐवजी C भाषेतून नोटेशन वापरण्याचा निर्णय घेतला andआणि or.not

स्क्रीनकडे पहा:

लॉजिकल ऑपरेटर अपेक्षा वास्तव
AND (∧) and &&
OR (∨) or ||
NOT (¬) not !

Java मध्ये लॉजिकल ऑपरेटर वापरण्याची काही उदाहरणे येथे आहेत:

अभिव्यक्ती व्याख्या स्पष्टीकरण
(0 < a) && (a < 100)
(0 < a) and (a < 100)
(0 < a) И (a < 100)
(!a) && (!b)
(not a) and (not b)
(NOT a) AND (NOT b)
!(!a || !b)
not((not a) or (not b))
NOT((NOT a) OR (NOT b))

2. तुलना ऑपरेटर आणि बुलियन व्हेरिएबल्स वापरण्याची उदाहरणे

जेथे तुम्ही तार्किक अभिव्यक्ती लिहू शकता, तेथे तुम्ही तार्किक चल लिहू शकता.

उदाहरण:

कोड स्पष्टीकरण
int age = 35;
if (age >= 18 && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
वयाचे मूल्य 18आणि दरम्यान असल्यास 65, "तुम्ही कार्य करू शकता" हा वाक्यांश प्रदर्शित केला जाईल.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
if (!isYoung && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
आम्ही isYoungव्हेरिएबल तयार केले आणि त्यात अभिव्यक्तीचा पहिला भाग हलवला. आम्ही फक्त age >= 18सह बदलले age < 18.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
boolean isOld = (age > 65);
if (!isYoung && !isOld)
   System.out.println("You can work");
आम्ही isOld व्हेरिएबल तयार केले आणि अभिव्यक्तीचा दुसरा भाग त्यात हलवला. याव्यतिरिक्त, आम्ही age <= 65सह बदलले age > 65.

ही तीन उदाहरणे समतुल्य आहेत. फक्त दुसऱ्या उदाहरणात आपण विधानातील अभिव्यक्तीचा काही भाग ifवेगळ्या बुलियन व्हेरिएबल ( isYoung) मध्ये हलवला. तिसऱ्या उदाहरणात, आम्ही अभिव्यक्तीचा दुसरा भाग दुसऱ्या व्हेरिएबल ( isOld) मध्ये हलवला.


3. तार्किक अंकगणित

चला थोडक्यात तार्किक ऑपरेशन्स पाहू.

ऑपरेटर ANDआहे , ज्याला संयोग&& म्हणून देखील ओळखले जाते .

अभिव्यक्ती परिणाम
true && true
true
true && false
false
false && true
false
false && false
false

दुसऱ्या शब्दांत, अभिव्यक्तीचा परिणाम trueकेवळ जर अभिव्यक्ती बनविणारी दोन्ही मूल्ये असतील तरच true. अन्यथा, ते नेहमीच असते false.

ऑपरेटर ORआहे , ज्याला डिसजंक्शन|| असेही म्हणतात .

अभिव्यक्ती परिणाम
true || true
true
true || false
true
false || true
true
false || false
false

trueदुसर्‍या शब्दात, अभिव्यक्तीमध्ये किमान एक पद असल्यास अभिव्यक्तीचा परिणाम नेहमीच असतो true. जर दोन्ही आहेत false, तर परिणाम आहे false.

ऑपरेटर NOTआहे , लॉजिकल व्युत्क्रम! म्हणून देखील ओळखला जातो .

अभिव्यक्ती परिणाम
!true
false
!false
true

ऑपरेटर बदलतो trueआणि falseउलट.

उपयोगी हावभाव, उपयोगी सुत्र:

अभिव्यक्ती परिणाम
m && !m
false
m || !m
true
!(a && b)
!a || !b
!(a || b)
!a && !b