1. Boolean na lohika

Sa Java, hindi mo maaaring isulat ang expression 18 < age <65. Iyon ay hindi tamang syntax at ang programa ay hindi mag-compile.

Ngunit maaari mong isulat ito tulad nito:

(18 < age) AND (age < 65)

Siyempre, sa halip na ang salita AND, magkakaroon ng lohikal na operator . Pag-uusapan natin ang mga ito nang mas detalyado ngayon.

Mayroong tatlong lohikal na operator sa Java: AND(&&), OR(||) at NOT(!).

Ang mabuting balita ay maaari kang gumamit ng mga panaklong upang bumuo ng mga lohikal na expression ng anumang kumplikado.

Ang masamang balita ay nagpasya ang mga developer ng Java na gumamit ng notasyon mula sa wikang C sa halip na mga salita and, orat not.

Tumingin sa screen:

Lohikal na operator Inaasahan Realidad
AND (∧) and &&
OR (∨) or ||
NOT (¬) not !

Narito ang ilang halimbawa ng paggamit ng mga lohikal na operator sa Java:

Pagpapahayag Interpretasyon Paliwanag
(0 < a) && (a < 100)
(0 < a) and (a < 100)
(0 < a) and (a < 100)
(!a) && (!b)
(not a) and (not b)
(NOT a) AND (NOT b)
!(!a || !b)
not((not a) or (not b))
NOT((NOT a) OR (NOT b))

2. Mga halimbawa ng paggamit ng mga operator ng paghahambing at mga variable ng boolean

Saanman maaari kang magsulat ng isang lohikal na expression, maaari kang magsulat ng isang lohikal na variable.

Halimbawa:

Code Paliwanag
int age = 35;
if (age >= 18 && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
Kung ang halaga ng edad ay nasa pagitan 18ng at 65, ang pariralang "Maaari kang magtrabaho" ay ipapakita.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
if (!isYoung && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
Gumawa kami ng isYoungvariable at inilipat ang unang bahagi ng expression dito. Pinalitan lang namin age >= 18ng age < 18.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
boolean isOld = (age > 65);
if (!isYoung && !isOld)
   System.out.println("You can work");
Gumawa kami ng isOld na variable at inilipat ang pangalawang bahagi ng expression dito. Bukod pa rito, pinalitan namin age <= 65ng age > 65.

Ang tatlong halimbawang ito ay katumbas. Sa pangalawang halimbawa lamang namin inilipat ang bahagi ng expression mula sa ifpahayag sa isang hiwalay na boolean variable ( isYoung). Sa ikatlong halimbawa, inilipat namin ang pangalawang bahagi ng expression sa pangalawang variable ( isOld).


3. Lohikal na aritmetika

Sa madaling sabi, dumaan tayo sa mga lohikal na operasyon.

Ang ANDoperator ay &&, kilala rin bilang conjunction .

Pagpapahayag Resulta
true && true
true
true && false
false
false && true
false
false && false
false

Sa madaling salita, ang resulta ng isang expression ay truekung ang parehong mga halaga na bumubuo sa expression ay true. Kung hindi, ito ay palaging false.

Ang ORoperator ay ||, kilala rin bilang disjunction .

Pagpapahayag Resulta
true || true
true
true || false
true
false || true
true
false || false
false

Sa madaling salita, ang resulta ng isang expression ay palaging truekung hindi bababa sa isang termino sa expression ay true. Kung pareho false, ang resulta ay false.

Ang NOToperator ay !, kilala rin bilang ang logical inverse .

Pagpapahayag Resulta
!true
false
!false
true

Ang operator ay nagbabago truesa falseat vice versa.

Mga kapaki-pakinabang na expression:

Pagpapahayag Resulta
m && !m
false
m || !m
true
!(a && b)
!a || !b
!(a || b)
!a && !b