"हाय, अमिगो!"

"हाय, किम."

"मी तुम्हाला बुलियन प्रकाराबद्दल सांगणार आहे. हे बुलियन प्रकारासाठी रॅपर आहे आणि ते पाईसारखे सोपे आहे. येथे बुलियन वर्गातील काही सरलीकृत कोड आहे:"

कोड
class Boolean
{
 public static final Boolean TRUE = new Boolean(true);
 public static final Boolean FALSE = new Boolean(false);

 private final boolean value;

 public Boolean(boolean value)
 {
  this.value = value;
 }

 public boolean booleanValue()
 {
  return value;
 }

 public static Boolean valueOf(boolean b)
 {
  return (b ? TRUE : FALSE);
 }
}

"दुसर्‍या शब्दात, वर्ग हा बुलियन प्रकारासाठी फक्त एक आवरण आहे."

"हो. आणि त्यात दोन स्थिरांक आहेत (TRUE आणि FALSE), जे सत्य आणि असत्य या आदिम मूल्यांचे समकक्ष आहेत."

"हे चॅम्पप्रमाणे ऑटोबॉक्सिंग देखील हाताळते:"

कोड खरोखर काय होते
Boolean a = true;
Boolean b = true;
Boolean c = false;
boolean d = a;
Boolean a = Boolean.valueOf(true);
Boolean b = Boolean.valueOf(true);
Boolean c = Boolean.valueOf(false);
boolean d = a.booleanValue();

"आणि बुलियन आणि बुलियन प्रकारांमधील तुलना कशी कार्य करते ते येथे आहे:"

उदाहरण
boolean a = true;
Boolean b = true; //Will be equal to Boolean.TRUE
Boolean c = true; //Will be equal to Boolean.TRUE

a == b; //true (comparison based on primitive value)
a == c; //true (comparison based on primitive value)
b == c; //true (comparison based on references, but they point to the same object)

"जर तुम्हाला खरोखर एक स्वतंत्र बुलियन ऑब्जेक्ट तयार करायचा असेल, तर तुम्ही ते स्पष्टपणे तयार केले पाहिजे:

उदाहरण
boolean a = true;
Boolean b = new Boolean(true); //A new Boolean object
Boolean c = true; //Will be equal to Boolean.TRUE

a == b; //true (comparison based on primitive value)
a == c; //true (comparison based on primitive value)
b == c; //false (comparison based on references; they point to different objects)

"मला वाटतं आता एवढंच आहे."

"हो, तुझे धडे बिलाबोपेक्षा लहान आहेत."

"मग, मी इफ कंडिशनमध्ये बुलियन वापरू शकतो का?"

Boolean less = (2 < 3);
if (less)
{.
}

"होय, फक्त हे विसरू नका की कमी शून्य असल्यास, एक NullPointerException टाकला जाईल."

"हो, मला ते आधीच समजले आहे. मी हे सर्व वेळ माझ्या डोक्यात ठेवत नाही."