1. Változók deklarálása

Vessünk még egy pillantást a változók létrehozására.

Változó létrehozásához a következő parancsot kell kiírni: .type name;

Példák:

Parancs Magyarázat
String s;
Stringnevű változó jön slétre.
Ez a változó szöveget tárolhat.
int x;
nevű intváltozó xjön létre.
Ez a változó egész számokat tárolhat.
int a, b, c;
int d;
Inta, b, cés nevű változók djönnek létre.
Ezek a változók egész számokat tárolhatnak.
Fontos!
Ugyanabban a metódusban nem hozható létre két azonos nevű változó .De különböző módszerekkel megteheti. Ez olyan, mintha különböző házaknál lenne dobozok.

A változó nevére vonatkozóan is vannak korlátozások . Egyrészt bármi lehet. Másrészt azonban nem tartalmazhat szóközt vagy speciális karaktereket, például +, , stb. A legjobb, ha csak latin betűket és számokat- használ a változó nevében.

Ne feledje, hogy a Java- ban számít, hogy kis- vagy nagybetűket ír . int anem ugyanaz, mint Int a.

A Java-ban egyébként létrehozhat egy változót , és egyidejűleg értéket is rendelhet hozzá. Ez időt és helyet takarít meg:

Kompakt kód Hosszú kód, amely megegyezik a bal oldali kóddal
int a = 5;
int a;
a = 5;
int b = 6;
int b;
b = 6;
int c = 7;
int c;
c = 7;
int d = c + 1;
int d;
d = c + 1;
String s = "I'm Amigo";
String s;
s = "I'm Amigo";

Így sokkal kompaktabb és áttekinthetőbb.

Nos, most, hogy rájöttünk a változók létrehozására, ismerkedjünk meg a Java nyelv két leggyakrabban használt típusával. Ezek int(egész számok) és String(szöveg/karakterláncok).


2. A inttípus

Egy intváltozó egész számokat tárolhat. Különféle műveleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás és egyebek) hajthat végre a változókon int. Példák:

Kód Magyarázat
int x = 1;
int y = x*2;
int z = 5*y*y + 2*y + 3;
xegyenlő 1
yegyenlő 2
zegyenlő 20 + 4 + 3, ami egyenlő27
int a = 5;
int b = 1;
int c = (a-b) * (a+b);
aegyenlő 5
begyenlő 1
cegyenlő 4 * 6, ami egyenlő24
int a = 64;
int b = a/8;
int c = b/4;
int d = c*3;
aegyenlő 64
begyenlő 8
cegyenlő 2
degyenlő6

3. A Stringtípus

A Stringtípus lehetővé teszi szövegsorok, más néven karakterláncok tárolását.

Ha Java nyelven szeretne karakterláncot rendelni, a karakterlánc szövegét idézőjelek közé kell írnia . Példa:

Kód Magyarázat
String s = "Amigo";
startalmaz"Amigo"
String s = "123";
startalmaz "123".
String s = "Bond 007";
startalmazBond 007

Könnyűnek tűnik, igaz? Ha igen, akkor itt van még egy érdekes tény.

Java nyelven a karakterláncokat pluszjellel ( +) kapcsolhatja össze. Példa:

Kód Magyarázat
String s = "Amigo" + " is the best";
startalmazAmigo is the best
String s = "";
süres karakterláncot tartalmaz – egy karakterláncot egyáltalán nem tartalmaz.
int x = 333;
String s = "Amigo" + x;
s tartalmazAmigo333

Figyeljük meg, hogy az utolsó példában egy karakterláncot és egy számot fűztünk össze . Itt is minden egyszerű: a számot stringgé alakítjuk, majd a két karakterláncot összeragasztjuk. A karakterláncok és számok összefűzésekor mindig egy karakterláncot kapunk .


4. Változó megjelenítése a képernyőn

Úgy tűnik, minden olyan nyilvánvaló és egyszerű. Akkor talán rögtön kitalálod, hogy melyik paranccsal jeleníthetsz meg egy változót a képernyőn?

Valójában minden egyszerű. Ha valamit szeretnénk megjeleníteni a képernyőn, akkor a parancsot használjuk . Bármit is szeretnénk megjeleníteni, azt érvként adjuk át.System.out.println()

Kód Képernyő kimenet
System.out.println("Amigo");
Amigo
System.out.println("Ami" + "go");
Amigo
String s = "Amigo";
System.out.println(s);
Amigo
String s = "Am";
System.out.println(s + "igo");
Amigo

Remélhetőleg ez most egy kicsit világosabb. Most megvizsgáljuk, hogy mindent jól értettél-e. A gyakorlás a lakmuszpapír: csak a gyakorlás segíthet abban, hogy megtudd, mindent jól értesz-e.