1. Mengisytiharkan pembolehubah

Mari kita lihat sekali lagi cara membuat pembolehubah.

Untuk mencipta pembolehubah, anda perlu menulis arahan berikut: .type name;

Contoh:

Perintah Penjelasan
String s;
Pembolehubah Stringbernama sdicipta.
Pembolehubah ini boleh menyimpan teks.
int x;
Pembolehubah intbernama xdicipta.
Pembolehubah ini boleh menyimpan integer.
int a, b, c;
int d;
Intpembolehubah bernama a, b, cdan ddicipta.
Pembolehubah ini boleh menyimpan integer.
Penting!
Anda tidak boleh mencipta dua pembolehubah dengan nama yang sama dalam kaedah yang sama.Tetapi dalam kaedah yang berbeza, anda boleh. Itu seperti mempunyai kotak di rumah yang berbeza.

Terdapat juga sekatan pada nama pembolehubah . Di satu pihak, ia boleh menjadi apa sahaja. Tetapi sebaliknya, ia tidak boleh mengandungi ruang atau aksara khas seperti +, -, dsb. Sebaiknya gunakan hanya huruf Latin dan angka dalam nama pembolehubah.

Ambil perhatian bahawa dalam Java adalah penting sama ada anda menulis huruf besar atau huruf kecil . int atidak sama dengan Int a.

Dengan cara ini, dalam Java anda boleh mencipta pembolehubah dan pada masa yang sama memberikan nilai kepadanya. Ini menjimatkan masa dan ruang:

Kod padat Kod panjang bersamaan dengan kod di sebelah kiri
int a = 5;
int a;
a = 5;
int b = 6;
int b;
b = 6;
int c = 7;
int c;
c = 7;
int d = c + 1;
int d;
d = c + 1;
String s = "I'm Amigo";
String s;
s = "I'm Amigo";

Cara itu jauh lebih padat dan jelas.

Nah, sekarang setelah kita mengetahui cara membuat pembolehubah, mari kita berkenalan dengan dua jenis yang paling kerap digunakan dalam bahasa Java. Ia adalah int(integer) dan String(teks/rentetan).


2. intJenis

Pembolehubah intboleh menyimpan integer. Anda boleh melakukan pelbagai operasi (tambah, tolak, darab, bahagi dan lain-lain) pada intpembolehubah. Contoh:

Kod Penjelasan
int x = 1;
int y = x*2;
int z = 5*y*y + 2*y + 3;
xequals 1
yequals 2
zequals 20 + 4 + 3, yang sama27
int a = 5;
int b = 1;
int c = (a-b) * (a+b);
aequals 5
bequals 1
cequals 4 * 6, yang sama24
int a = 64;
int b = a/8;
int c = b/4;
int d = c*3;
asama 64
bsama 8
csama 2
dsama6

3. StringJenis

Jenis ini Stringmembolehkan anda menyimpan baris teks, juga dikenali sebagai rentetan.

Untuk menetapkan rentetan dalam Java, anda perlu menulis teks rentetan di dalam tanda petikan . Contoh:

Kod Penjelasan
String s = "Amigo";
smengandungi"Amigo"
String s = "123";
smengandungi "123".
String s = "Bond 007";
smengandungiBond 007

Nampak mudah kan? Jika ya, maka inilah satu lagi fakta menarik.

Dalam Java, anda boleh mencantumkan rentetan bersama-sama dengan tanda tambah ( +). Contoh:

Kod Penjelasan
String s = "Amigo" + " is the best";
smengandungiAmigo is the best
String s = "";
smengandungi rentetan kosong — rentetan tanpa aksara sama sekali.
int x = 333;
String s = "Amigo" + x;
s mengandungiAmigo333

Perhatikan bahawa dalam contoh terakhir kita menggabungkan rentetan dan nombor . Segala-galanya mudah di sini juga: nombor ditukar kepada rentetan, dan kemudian kedua-dua rentetan itu dilekatkan bersama. Apabila menggabungkan rentetan dan nombor , anda sentiasa berakhir dengan rentetan .


4. Memaparkan pembolehubah pada skrin

Nampaknya semuanya begitu jelas dan mudah. Kemudian mungkin anda boleh meneka dengan segera arahan yang boleh anda gunakan untuk memaparkan pembolehubah pada skrin?

Sesungguhnya semuanya mudah. Untuk memaparkan sesuatu pada skrin, kami menggunakan arahan. Apa sahaja yang ingin kami paparkan, kami sampaikan sebagai hujah.System.out.println()

Kod Output skrin
System.out.println("Amigo");
Amigo
System.out.println("Ami" + "go");
Amigo
String s = "Amigo";
System.out.println(s);
Amigo
String s = "Am";
System.out.println(s + "igo");
Amigo

Semoga ini lebih jelas sedikit sekarang. Sekarang kami akan menyemak sama ada anda memahami semuanya dengan betul. Amalan ialah ujian litmus: hanya amalan boleh membantu anda mengetahui sama ada anda telah memahami segala-galanya dengan baik.