1. Değişkenleri bildirmek

Değişkenlerin nasıl oluşturulacağına bir kez daha göz atalım.

Bir değişken oluşturmak için aşağıdaki komutu yazmanız gerekir: .type name;

Örnekler:

Emretmek Açıklama
String s;
adlı bir Stringdeğişken soluşturulur.
Bu değişken metin saklayabilir.
int x;
adlı bir intdeğişken xoluşturulur.
Bu değişken tam sayıları saklayabilir.
int a, b, c;
int d;
Inta, b, cve adlı değişkenler doluşturulur.
Bu değişkenler tam sayıları saklayabilir.
Önemli!
Aynı metotta aynı isimli iki değişken oluşturamazsınız .Ancak farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Bu, farklı evlerde kutulara sahip olmak gibi bir şey.

Bir değişkenin adında da kısıtlamalar vardır . Bir yandan, her şey olabilir. Ancak öte yandan, boşluk veya , , vb. gibi özel karakterler içeremez . Bir değişkenin adında yalnızca Latin harflerini ve rakamlarını kullanmak en iyisidir .+-

Java'da büyük veya küçük harfler yazmanızın önemli olduğunu unutmayın . int aile aynı değildir Int a.

Bu arada, Java'da bir değişken oluşturabilir ve aynı anda ona bir değer atayabilirsiniz. Bu, zamandan ve yerden tasarruf sağlar:

Kompakt kod Soldaki koda eşdeğer uzun kod
int a = 5;
int a;
a = 5;
int b = 6;
int b;
b = 6;
int c = 7;
int c;
c = 7;
int d = c + 1;
int d;
d = c + 1;
String s = "I'm Amigo";
String s;
s = "I'm Amigo";

Bu yol çok daha derli toplu ve net.

Artık değişkenleri nasıl oluşturacağımızı öğrendiğimize göre, Java dilinde en sık kullanılan iki türle tanışalım. Bunlar int(tamsayılar) ve String(metin/dizeler).


2. inttip

Bir intdeğişken tam sayıları saklayabilir. intDeğişkenler üzerinde çeşitli işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve diğerleri) yapabilirsiniz . Örnekler:

kod Açıklama
int x = 1;
int y = x*2;
int z = 5*y*y + 2*y + 3;
xeşittir 1
yeşittir 2
zeşittir 20 + 4 + 3_27
int a = 5;
int b = 1;
int c = (a-b) * (a+b);
aeşittir 5
beşittir 1
ceşittir 4 * 6_24
int a = 64;
int b = a/8;
int c = b/4;
int d = c*3;
aeşittir 64
beşittir 8
ceşittir 2
d_6

3. Stringtip

Yazı String, dizeler olarak da bilinen metin satırlarını saklamanıza olanak tanır.

Java'da bir dize atamak için, dizenin metnini tırnak işaretleri içine yazmanız gerekir . Örnek:

kod Açıklama
String s = "Amigo";
siçerir"Amigo"
String s = "123";
siçerir "123".
String s = "Bond 007";
siçerirBond 007

Kolay görünüyor, değil mi? Eğer öyleyse, işte başka bir ilginç gerçek.

Java'da, dizeleri artı işaretiyle ( ) birleştirebilirsiniz +. Örnek:

kod Açıklama
String s = "Amigo" + " is the best";
siçerirAmigo is the best
String s = "";
sboş bir dize içerir — hiç karakter içermeyen bir dize.
int x = 333;
String s = "Amigo" + x;
s içerirAmigo333

Son örnekte bir string ile bir sayıyı birleştirdiğimize dikkat edin . Burada da her şey basit: sayı bir diziye dönüştürülür ve ardından iki dizi birbirine yapıştırılır. Dizeleri ve sayıları birleştirirken her zaman bir dize elde edersiniz .


4. Ekranda bir değişkenin görüntülenmesi

Görünüşe göre her şey çok açık ve basit. O zaman ekranda bir değişkeni görüntülemek için hangi komutu kullanabileceğinizi hemen tahmin edebilirsiniz .

Aslında, her şey basit. Ekranda bir şey görüntülemek için komutu kullanırız. Neyi göstermek istiyorsak onu bir argüman olarak iletiyoruz.System.out.println()

kod Ekran çıkışı
System.out.println("Amigo");
Amigo
System.out.println("Ami" + "go");
Amigo
String s = "Amigo";
System.out.println(s);
Amigo
String s = "Am";
System.out.println(s + "igo");
Amigo

Umarım bu şimdi biraz daha nettir. Şimdi her şeyi doğru anlayıp anlamadığınızı kontrol edeceğiz. Alıştırma , turnusol kağıdı testidir: yalnızca uygulama, her şeyi iyi anlayıp anlamadığınızı anlamanıza yardımcı olabilir.