Coretan kuliah dengan mentor sebagai sebahagian daripada kursus Universiti Codegym. Daftar untuk kursus penuh.


"Hai, Amigo."

"Hello, Eleanor Carrey."

"Panggil saja saya Ellie. Tak perlu formal sangat."

"Baiklah, Ellie."

"Saya percaya dengan bantuan saya, anda akan menjadi salah seorang yang terbaik tidak lama lagi. Saya mempunyai banyak pengalaman melatih pemula. Teruskan bersama saya, dan semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, mari kita mulakan."

"Terdapat dua jenis utama dalam Java : String dan int . Kami menyimpan rentetan/teks dalam String, dan integer (nombor bulat) dalam int. Untuk mengisytiharkan pembolehubah baharu, anda perlu menentukan jenis dan namanya. Nama tidak boleh sama seperti nama mana-mana pembolehubah dan/atau fungsi lain."

Contoh 1, kod: Penerangan
String s;
Pembolehubah baru sdiisytiharkan. Ia boleh menyimpan teks.
int i;
Pembolehubah baru i, diisytiharkan. Ia boleh menyimpan integer.

"Anda boleh menetapkan nilai kepada pembolehubah apabila anda mengisytiharkannya."

Contoh 2, kod: Penerangan
String s = "Ellie";
Pembolehubah smenyimpan rentetan "Ellie".
int i = 5;
Pembolehubah imenyimpan nombor 5.

"Untuk menetapkan nilai baharu kepada pembolehubah, kami menggunakan tanda =. Ia juga dipanggil 'operator tugasan' . Tugasan bermaksud meletakkan ke dalam pembolehubah nilai daripada pembolehubah lain atau satu dikira daripada beberapa pembolehubah. "

Contoh 3, kod: Penerangan
int a = 5;
Pembolehubah amenyimpan nilai 5.
int b = 6;
Pembolehubah bmenyimpan nilai 6.
int c = a + b;
Pembolehubah cmenyimpan nilai 11.

"Nilai pembolehubah boleh digunakan untuk mengira nilai baharu yang akan menggantikan yang lama."

Contoh 4, kod: Penerangan
int a = 2;
Sekarang asama dengan 2
int b = 3;
Sekarang bsama dengan 3
a = a + b;
Sekarang asama dengan 5
b = b + 1;
Sekarang bsama dengan 4

"Anda boleh menggabungkan rentetan dengan +tanda:"

Contoh 5, kod: Penerangan
String s1 = "Rain";
String s2 = "In";
String s3 = s1 + s2 + "Spain";
Pembolehubah s3menyimpan rentetan"RainInSpain"

"Kadangkala, rentetan yang terdiri daripada satu atau lebih ruang boleh berguna:"

Contoh 6, kod: Penerangan
String s1 = "My favorite movie is";
String s2 = "Route";
int roadNumber = 66;
String text = s1 + " " + s2 + " " + roadNumber;
textkedai-kedai"My favorite movie is Route 66"

"Mari kita lihat cara kita memaparkan teks dan pembolehubah pada skrin:"

Memperkenalkan int dan Rentetan - 1
Contoh 7, kod:
1
System.out.println("A man's gotta do what a man's gotta do");
2
String s = "A man's gotta do what a man's gotta do";
System.out.println(s);

"By the way, Diego meminta saya untuk memberi anda beberapa latihan:"