– Cześć, Amigo.

– Cześć, Barbaro Przewoźnik.

– Mów mi Baśka. Nie bądźmy tacy oficjalni.

– OK, Baśka.

– Wierzę, że z moją pomocą wkrótce będziesz naprawdę dobry. Mam duże doświadczenie w szkoleniu nowicjuszy. Trzymaj się mnie, a wszystko będzie dobrze. Okej, zaczynajmy.

– W Javie istnieją dwa główne typy: String i int. Do przechowywania ciągów znaków/tekstów używamy typu String, a do przechowywania liczb całkowitych – typu int. Aby zadeklarować nową zmienną, należy podać jej typ i nazwę. Nazwa nie może być taka sama jak nazwy innych zmiennych i/lub funkcji.

Przykład 1, kod: Opis
String s;
Deklarowana jest nowa zmienna s. Może ona przechowywać tekst.
int i;
Deklarowana jest nowa zmienna i. Może ona przechowywać liczby całkowite.

– Możesz przypisywać wartości do zmiennych już w momencie deklaracji.

Przykład 2, kod: Opis
String s = "Baśka";
Zmienna s przechowuje ciąg "Baśka".
int i = 5;
Zmienna i przechowuje liczbę 5.

– Aby przypisać do zmiennej nową wartość, używamy znaku =. Jest on nazywany również „operatorem przypisania”. Przypisanie oznacza umieszczenie w zmiennej wartości z innej zmiennej lub wartości wyliczonej z kilku zmiennych.

Przykład 3, kod: Opis
int a = 5;
Zmienna a przechowuje wartość 5.
int b = 6;
Zmienna b przechowuje wartość 6.
int c = a + b;
Zmienna c przechowuje wartość 11.

– Wartości zmiennej można użyć do obliczenia nowej wartości, która zastąpi tę starą.

Przykład 4, kod: Opis
int a = 2;
Teraz a jest równe 2
int b = 3;
Teraz b jest równe 3
a = a + b;
Teraz a jest równe 5
b = b + 1;
Teraz b jest równe 4

– Możesz łączyć ciągi, używając znaku +:

Przykład 5, kod: Opis
String s1 = "Do";
String s2 = "Ciebie";
String s3 = s1 + s2 + "Szłam";
Zmienna s3 przechowuje ciąg "DoCiebieSzłam"

– Czasami przydatne mogą być ciągi składające się z jednej lub większej ilości spacji:

Przykład 6, kod: Opis
String s1 = "Mój ulubiony film to";
String s2 = "Paragraf";
int numerParagrafu = 22;
String tekst = s1 + " " + s2 + " " + numerParagrafu;
tekst przechowuje ciąg "Mój ulubiony film to Paragraf 22"

– Przyjrzyjmy się wyświetlaniu tekstu i zmiennych na ekranie:

Przykład 7, kod:
1
System.out.println("Każdy powinien robić to, co do niego należy");
2
String s = "Każdy powinien robić to, co do niego należy";
System.out.println(s);

– Przy okazji – Diego prosił, żeby przekazać Ci kilka ćwiczeń: