1. மாறிகள் மற்றும் பெட்டிகள்

மாறிகள் தரவைச் சேமிப்பதற்கான சிறப்பு விஷயங்கள் . ஏதேனும் தரவு. ஜாவாவில் உள்ள அனைத்து தரவுகளும் மாறிகளைப் பயன்படுத்தி சேமிக்கப்படுகின்றன. ஒரு மாறியை கருத்தரிக்க சிறந்த வழிகளில் ஒன்று ஒரு பெட்டி: முற்றிலும் சாதாரண பெட்டி .

உதாரணத்திற்கு, ஒரு தாளில் 13 என்ற எண்ணை எழுதி ஒரு பெட்டியில் வைப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம். இப்போது நாம் " பெட்டி 13 மதிப்பை சேமிக்கிறது " என்று சொல்லலாம் .

ஜாவாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாறிக்கும் மூன்று முக்கிய பண்புகள் உள்ளன: வகை , பெயர் மற்றும் மதிப்பு .

ஒரு மாறியை மற்றொன்றிலிருந்து வேறுபடுத்துவதற்கு பெயர் பயன்படுத்தப்படுகிறது . இது ஒரு பெட்டியில் ஒரு லேபிள் போன்றது .

ஒரு மாறியின் வகை , அதில் சேமிக்கப்படும் மதிப்புகள்/தரவின் வகையைத் தீர்மானிக்கிறது . நாங்கள் ஒரு கேக் பெட்டியில் ஒரு கேக், ஒரு ஷூ பெட்டியில் காலணிகள், முதலியன சேமிக்கிறோம்.

மதிப்பு என்பது சில பொருள் அல்லது மாறியில் சேமிக்கப்பட்ட தரவு.

ஜாவா மொழியில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதன் சொந்த வகை உள்ளது . எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் தரவு வகைகளை நாம் கொண்டிருக்கலாம்: முழு எண் , பின்ன எண் , உரை , பூனை , வீடு போன்றவை.

ஒவ்வொரு மாறிக்கும் (பெட்டி) அதன் சொந்த வகை உள்ளது . ஒரு மாறி அதன் வகைக்கு ஒத்த மதிப்புகளை மட்டுமே சேமிக்க முடியும். வெவ்வேறு பொருட்களைச் சேமிக்க வெவ்வேறு பெட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: ஒரு சாக்லேட் பெட்டி, ஒரு டஜன் முட்டைகளுக்கான அட்டைப்பெட்டி போன்றவை. இது நிஜ வாழ்க்கையைப் போன்றது.


2. ஒரு மாறியை உருவாக்குதல்

ஜாவா மொழியில், இந்த படிவத்தை எடுக்கும் கட்டளையைப் பயன்படுத்தி ஒரு மாறியை உருவாக்குகிறோம்:

type name;
ஒரு மாறியை அறிவிக்கிறது

இதில் வகை என்பது மாறியின் வகையாகும் (இது மாறி சேமிக்கக்கூடிய மதிப்புகளின் வகைக்கு ஒத்திருக்கிறது), மற்றும் பெயர் என்பது மாறியின் பெயர்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

ஒரு மாறியை உருவாக்குதல்: முதலில் வகை, பின்னர் பெயர். விளக்கம்
int a;
aஅதன் வகை என பெயரிடப்பட்ட ஒரு மாறியை உருவாக்கவும் int.
String s;
sஅதன் வகை என பெயரிடப்பட்ட ஒரு மாறியை உருவாக்கவும் String.
double c;
cஅதன் வகை என பெயரிடப்பட்ட ஒரு மாறியை உருவாக்கவும் double.

பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வகைகள் முழு எண்கள் (ஆல் குறிக்கப்படுகிறது int) மற்றும் உரை (ஆல் குறிக்கப்படுகிறது String). வகையும் doubleபிரபலமானது. இது பகுதியளவு (உண்மையான) எண்களைக் குறிக்கிறது .


3. பணி

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒரு மாறிக்கு ஒரு பெயர், வகை மற்றும் மதிப்பு உள்ளது. பெயர் மற்றும் வகையை நாங்கள் ஏற்கனவே பரிசீலித்தோம், ஆனால் மதிப்பைப் பற்றி என்ன? ஒரு மாறியில் ஒரு மதிப்பை எவ்வாறு வைப்பது?

ஒரு மாறிக்கு மதிப்பை ஒதுக்க, எங்களிடம் அசைன்மென்ட் ஆபரேட்டர் உள்ளது . இது ஒரு மாறியிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மதிப்பை நகலெடுக்கிறது . இது மதிப்பை நகர்த்துவதில்லை. இது நகலெடுக்கிறது . வட்டில் உள்ள கோப்பு போல. பணி இது போல் தெரிகிறது:

name = value;
பணி ஆபரேட்டர்

பெயர் என்பது மாறியின் பெயர் மற்றும் மதிப்பு என்பது மாறியில் வைக்கப்படும் மதிப்பு. மதிப்பு ஒரு நேரடி மதிப்பு, மற்றொரு மாறியின் பெயர் அல்லது மாறிகளை உள்ளடக்கிய சில வெளிப்பாடுகளாக இருக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

குறியீடு விளக்கம்
int i;
int a, b;
int x;
மாறி iஉருவாக்கப்படுகிறது மற்றும் மாறிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன
ஒரு மாறி உருவாக்கப்பட்டது ab
x
i = 3;
மாறி iமதிப்புக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது 3.
a = 1;
b = a + 1;
மாறி aமதிப்புக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது 1.
மாறி bமதிப்புக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது 2.
x = 3;
x = x + 1;
மாறி xமதிப்புக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது 3.
அடுத்த வரியில், இன் மதிப்பு xஆல் அதிகரிக்கப்படுகிறது 1. xஇப்போது உள்ளது 4.

அசைன்மென்ட் ஆபரேட்டர் என்பது =சின்னம். இது ஒப்பீடு அல்ல. சமம் குறியின் வலதுபுறத்தில் உள்ள மதிப்பை மாறிக்கு நகலெடுப்பதற்கான கட்டளையை விட இது அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இல்லை , இது இடதுபுறத்தில் உள்ளது. ஒப்பீட்டுச் செயல்பாட்டிற்கு , ஜாவா இரட்டைச் சமங்களைப் பயன்படுத்துகிறது ==:


4. பூனைகள் மற்றும் பெட்டிகள்

பூனையை எப்படி பிடிப்பது:

  1. ஒரு வெற்று பெட்டியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
  2. காத்திரு.

இது ஒரு நகைச்சுவை 🙂

நிச்சயமாக, நீங்கள் ஒரு டஜன் பூனைகளை ஒரு பெட்டியில் பொருத்த முடியும், ஆனால் ஒரே ஒரு மதிப்பை மட்டுமே மாறியில் வைக்க முடியும் . இது அடுத்த பணியுடன் தொடர்புடையது.