image-ru-00-24

"हाय, मी धीरज. मी तुझ्यासारखाच एक यंत्रमानव आहे, पण माझी निर्मिती क्युबामधल्या हवाना येथे केली गेली."

"हाय, धीरज!"

"कसे काय झाले तुझे आत्तापर्यंतचे प्रशिक्षण?"

"मी केलेला आत्तापर्यंतचा सगळ्यात मस्त प्रोग्रॅमिंग अभ्यासक्रम आहे हा. नाही, त्यापेक्षा मस्त: माझ्या आयुष्यातला सर्वांत चांगला प्रोग्रॅमिंग अभ्यासक्रम, अगदी नक्की. मी कल्पना केली असती त्यापेक्षा कितीतरी चांगला."

"आपलं हे असंच आहे!"

"सगळे धडे एवढेच मनोरंजक आहेत?!"

"अरे, पैज लाव. यापेक्षा चांगले होत जातील. कंटाळवाणे धडे म्हणजे 21 व्या शतकातली गोष्ट! खडूने फळ्यावर लिहायची कल्पना करू शकतोस का तू! 1400 पासून काहीच बदललेले नव्हते. मला वाटतेय तेव्हा रस्त्यावर डायनॉसॉर्स फिरत असतील."

"खरेच आहे. आता पुढे काय?"

"तू पुढच्या पातळीकडे जात आहेस. अजून 39 धडे आणि मग तू नोकरी शोधू शकतोस."

आज तू हे शिकलास:

  • व्हेरीएबल्स
  • स्क्रीनवर मजकूर दाखवणे
  • इंट आणि स्ट्रिंग प्रकार
  • जावा आणि इतर भाषांमध्ये कम्पाइल करण्यातला फरक
  • कोडमध्ये कोमेंट्स घालणे आणि त्यांची गरज

"भारी!"

"अर्थात, इथून पुढच्या पातळ्या याच्याएवढ्या सोप्या नसतील, पण त्या हळूहळू अवघड होत जातील. स्वाध्यायांचे पण तसेच आहे."

"हे जिमला जाण्यासारखे आहे: आपण उचलायची वजने हळूहळू वाढवतो, आणि 6 महिन्यानंतर, शिकाऊ माणूस सुद्धा बेंच प्रेसवर 220 पौंड वजन उचलू शकतो."

"कूल! मला दोन्हीही हवेय. बेंच प्रेस आणि नोकरी!"

"बरं, तू एवढा उत्साही असल्यामुळे, अजून एक-दोन टास्क आहेत, डॉन धीरज स्टाईल."

1
टास्क
जावा सिंटॅक्स,  पातळी 0धडा 8
लॉक केलेले
बग्ज (चुका) आणि फीचर्स (वैशिष्ट्ये)
एके दिवशी तू खरा प्रोग्रॅमर होशील, आणि तुला तुझा स्वत:चा (जवळजवळ) टेस्टर असेल. अर्थात, त्याला अजून वेळ आहे, पण एखादी गोष्ट आपण फारच लवकर शिकतोय, असे कधीच नसते: सध्यासाठी, तू एक वाक्य लक्षात ठेवू शकतोस, जे तुझ्या टेस्टरशी बोलताना तुला उपयोगी पडेल! स्क्रीन आऊटपुट कमांड घेऊया आणि उत्साहाने दर्शवूया: "It's not a bug - it's a feature".
4
टास्क
जावा सिंटॅक्स,  पातळी 0धडा 8
लॉक केलेले
कमेंट्सची गरज नाही
सगळ्याच कमेंट्स सारख्या प्रमाणात उपयुक्त नसतात! कधीकधी प्रोग्रॅमरला एखाद्या ओळीबद्दल खात्री नसते आणि त्याला इथे परत यायचे असते, तेव्हा कोडमध्ये कमेंट्स दिसतात. उदाहरणार्थ, या टास्कमध्ये आपल्याला एक अनावश्यक कमेंट दिसते आहे, जी प्रोग्रॅम चुकीच्या पद्धतीने काम करण्यासाठी कारणीभूत आहे. बरोबर उत्तर मिळवण्यासाठी एक ओळ अनकमेंट कर!
2
टास्क
जावा सिंटॅक्स,  पातळी 0धडा 8
लॉक केलेले
2 + 3 = 5
2 + 3 = 5 हे उघडच आहे, नाही का? पण आपल्या लक्षात येईल की नेहमीच असे नसते: आपला टेस्ट प्रोग्रॅम समजायला अवघड आहे, कारण एका हुशार प्रोग्रॅमरने त्यात जास्तीच्या ओळी घातल्या आहेत. काय गडबड झाली आहे ती दुरुस्त कर: स्क्रीनवर "2 plus 3 is equal to 5" दाखवण्यासाठी काही ओळी कमेंट आऊट कर.