CodeGym /Blog Java /Random-PL /Wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na stanowisk...
John Squirrels
Poziom 41
San Francisco

Wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na stanowiska IT: jakie są Twoje szanse i wyzwania na przyszłość

Opublikowano w grupie Random-PL
Sztuczna inteligencja i automatyzacja szybko zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Nigdzie ta transformacja nie jest bardziej widoczna niż w świecie technologii informatycznych — automatyzacja i chatboty zasilane technologiami takimi jak GPT na nowo zdefiniowały sposób działania firm IT i pracy specjalistów IT. Wraz z tymi zmianami pojawia się pytanie: „Jaki będzie wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na stanowiska pracy w IT? Czy stworzą więcej możliwości, czy zamiast tego odbiorą ludziom miejsca pracy?”. Wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na stanowiska IT: jakie są Twoje szanse i wyzwania na przyszłość - 1W tym poście zbadamy potencjalny wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na branżę IT oraz odkryjemy, jaka przyszłość czeka specjalistów IT.

Automatyzacja w różnych branżach

Spójrzmy prawdzie w oczy: automatyzacja i sztuczna inteligencja mają ogromny wpływ na nasze dzisiejsze życie. Wywarły już wpływ na pracowników w różnych branżach wykraczających daleko poza IT – produkcji, transporcie, opiece zdrowotnej, prawie, inżynierii, a nawet dziennikarstwie. Wskaźniki zatrudnienia w tych obszarach drastycznie spadły po wprowadzeniu sztucznej inteligencji i robotów. Z raportu PwC wynika, że ​​do połowy lat 30. XXI wieku prawie 30% wszystkich stanowisk pracy w różnych branżach może zostać zautomatyzowanych. Wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na stanowiska IT: jakie są Twoje szanse i wyzwania na przyszłość - 2Wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na stanowiska IT: jakie są Twoje szanse i wyzwania na przyszłość - 3

Źródło: PwC Wielka Brytania

Branże, na które sztuczna inteligencja będzie miała największy wpływ, to:
 • finanse
 • gościnność i turystyka
 • medycyna
 • automobilowy
 • i cyberbezpieczeństwo (gdzie sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mogą być bardzo przydatne do wykrywania i przewidywania zagrożeń)
Chociaż oczekuje się, że niektóre role zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję, inne można rozszerzyć. Ponadto przewiduje się, że w wyniku automatyzacji zostaną utworzone nowe miejsca pracy – w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego dotyczącym przyszłości miejsc pracy szacuje się, że do 2025 r. w wyniku rozwoju technologicznego pojawi się 97 milionów nowych stanowisk pracy . Istnieją zatem z pewnością dowody na to, że określone stanowiska pracy będą wymagały wyższych poziom ludzkiego osądu niż kiedykolwiek wcześniej.
Sztuczna inteligencja i automatyzacja zmienią krajobraz IT w ciągu następnej dekady, a organizacje, które nie zastosują tych technologii, pozostaną w tyle. Musimy jednak upewnić się, że korzystamy z tych technologii w sposób etyczny i odpowiedzialny oraz że nie możemy na nich polegać ślepo, nie rozumiejąc ich ograniczeń. ” – Sundar Pichai, dyrektor generalny Google.
Ekonomiści Goldman Sachs przewidują, że najnowsza fala sztucznej inteligencji wpłynie na 300 milionów miejsc pracy. Zauważają również, że w USA i Europie około ⅔ obecnych stanowisk pracy „jest już narażonych na pewien stopień automatyzacji sztucznej inteligencji”, podczas gdy ¼ całej pracy mogłaby zostać wykonana całkowicie przez sztuczną inteligencję. „Bez wątpienia chatbot GPT-4 szturmem podbił świat dzięki możliwościom uproszczenia księgowości, szybkiego tworzenia strony internetowej od szkicu, zdawania egzaminów z najwyższymi ocenami i wielu innych. Dalsze wykorzystywanie takich botów prawdopodobnie doprowadzi do utraty miejsc pracy” – stwierdzają ekonomiści Goldman Sachs. Zauważyli jednak również, że na przestrzeni dziejów innowacje technologiczne, które początkowo wypierały pracowników, w dłuższej perspektywie powodowały wzrost zatrudnienia. Oznacza to, że powszechne przyjęcie sztucznej inteligencji może potencjalnie zwiększyć wydajność pracy i globalny PKB o 7% rocznie w okresie 10 lat. Ekonomiści dodali także, że większość stanowisk pracy byłaby tylko częściowo narażona na automatyzację, w związku z czym istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostaną one uzupełnione, a nie zastąpione sztuczną inteligencją. A dzięki połączeniu znacznych oszczędności w kosztach pracy, powstaniu nowych miejsc pracy i zwiększeniu produktywności pracowników, którzy nie zostali przesiedleni, szanse na ogólny wzrost wydajności pracy są większe.

Korzyści i wady automatyzacji

Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich innowacji ludzkich, każda innowacja tworzy wartość, niezależnie od tego, jak początkowo wydaje się kontrowersyjna. Zmiany technologiczne eliminują określone miejsca pracy, ale zawsze tworzą nowe. Wierzymy zatem, że sztuczna inteligencja nie jest wyjątkiem i ogólnie będzie miała pozytywny wpływ. Na chwilę obecną zalety automatyzacji to:
 • Redukcja kosztów pracy
 • Zwiększona produktywność
 • Poprawiona jakość
Sztuczna inteligencja i automatyzacja nie polegają tylko na zastępowaniu ludzkich stanowisk pracy, ale także na tworzeniu nowych możliwości w zakresie innowacji i wzrostu. Jako specjaliści IT musimy wykorzystać te technologie i nauczyć się współpracować z nimi, aby uwolnić ich pełny potencjał” . – Bill McDermott, dyrektor generalny ServiceNow
Z tego łatwo wyciągnąć wniosek, że automatyzacja wiąże się również z koniecznością przekwalifikowania pracowników. Bez względu na branżę, pracownicy będą musieli doskonalić swoje umiejętności i/lub zdobywać nowe, które będą adekwatne do aktualnych potrzeb rynku.

Sztuczna inteligencja w IT. Prognozy

Wraz z wypuszczeniem ChatGPT OpenAI wielu programistów zaczęło się zastanawiać, czy technologia ta będzie miała wpływ na ich pracę. W krótkim czasie stało się oczywiste, że ChatGPT może pisać kod oprogramowania, a nawet sprawdzać języki programowania pod kątem błędów. Z niedawnej ankiety IBM wynika, że ​​około 33% wszystkich firm korzystających obecnie ze sztucznej inteligencji zgłosiło, że wybrało tę technologię do automatyzacji procesów IT. Jak istotne jest to? Wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na stanowiska IT: jakie są Twoje szanse i wyzwania na przyszłość - 4Chociaż niektórzy eksperci przewidują, że sztuczna inteligencja może naprawdę zastąpić zadania związane z kodowaniem, inni twierdzą, że jest to niemożliwe w dającej się przewidzieć przyszłości ze względu na poleganie przez ChatGPT na istniejących zbiorach danych kodów. Ponadto ChatGPT ma obecnie ograniczenia w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań i dostarczaniu odpowiedniego kodu dla określonych kontekstów, co wymaga weryfikacji przez człowieka. Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż ChatGPT może generować prosty kod, brakuje mu krytycznego myślenia i kreatywności. Programiści są zatem bezpieczni, ponieważ muszą analizować złożone problemy i opracowywać skuteczne rozwiązania, które wymagają logicznego myślenia, kreatywności i pracy zespołowej. Tymczasem ChatGPT może stać się cennym narzędziem dla programistów Java do generowania kodu do przyziemnych i trywialnych zadań, uwalniając ich czas na ważniejszą pracę. Stąd większa produktywność. Co więcej, zdecydowana większość ekspertów uważa, że ​​sztuczna inteligencja może zapewnić więcej możliwości zatrudnienia specjalistom IT, a dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji istnieją już pewne możliwości zatrudnienia:
 • Możliwości programistów w zakresie tworzenia botów
 • Naukowcy danych
 • Badania i rozwój
Sztuczna inteligencja i automatyzacja będą w dalszym ciągu rewolucjonizować branżę IT, zwiększając wydajność, obniżając koszty i tworząc nowe modele biznesowe. Będzie to jednak miało znaczący wpływ na miejsca pracy i będziemy musieli się na to przygotować poprzez przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji naszej siły roboczej .” – Satya Nadella, dyrektor generalny Microsoftu.

5 najważniejszych umiejętności, których potrzebujesz, aby pokonać sztuczną inteligencję

Aby konkurować z ChatGPT i innymi formami sztucznej inteligencji, programiści Java muszą odejść od zbyt zaawansowanych umiejętności technicznych i skupić się na rozwijaniu umiejętności wykorzystujących unikalne mocne strony ludzkiej inteligencji.
 1. Krytyczne myślenie . Podczas gdy sztuczna inteligencja i ChatGPT przodują w wykonywaniu z góry określonych zasad i wzorców, brakuje im umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia. Dlatego programiści powinni skupić się na doskonaleniu umiejętności krytycznego myślenia, które pomoże im analizować złożone problemy, identyfikować potencjalne pułapki i projektować skuteczne rozwiązania w dłuższej perspektywie.
 2. Kreatywność . W sztucznej inteligencji brakuje także kreatywności i pomysłowości ludzkiej inteligencji. Dlatego programiści muszą myśleć nieszablonowo i wymyślać innowacyjne rozwiązania złożonych problemów.
 3. Rozwiązywanie problemów . Twórcy oprogramowania powinni skupić się na rozwijaniu silnych umiejętności rozwiązywania problemów, w tym umiejętności rozkładania złożonych problemów na mniejsze elementy, identyfikowania potencjalnych rozwiązań i wybierania najlepszych podejść.
 4. Ekspertyza domeny . Chociaż sztuczna inteligencja może uczyć się o różnych dziedzinach, brakuje jej głębokiej wiedzy i doświadczenia wynikającego z wieloletniego doświadczenia w określonej dziedzinie. Programiści powinni pasjonować się swoim zawodem i głęboko specjalizować się w tym, co robią, aby tworzyć oprogramowanie wysokiej jakości.
 5. Umiejętności miękkie . Sztuczna inteligencja w dalszym ciągu nie potrafi pracować w zespole i skutecznie komunikować się z ludźmi. Zatem zdolności adaptacyjne, praca zespołowa i dobre umiejętności komunikacyjne staną się ważniejsze niż kiedykolwiek. Programiści, którzy potrafią jasno i zwięźle przekazywać koncepcje techniczne, będą cennym nabytkiem dla każdego zespołu.
Należy również pamiętać, że umiejętności społeczne, takie jak umiejętność poznawania nowych ludzi i budowania znaczących kontaktów, spadły z powodu izolacji społecznej spowodowanej pandemią. Jednak gdy świat powróci do czasów przed pandemią, takie umiejętności społeczne również będą bardzo mile widziane, zwłaszcza jeśli pracujesz w zespole. Jeśli chodzi o umiejętności techniczne, w roku 2023 firma Indeed wymienia następujące umiejętności „twarde” jako najbardziej pożądane:
 • Techniczne pisanie
 • Kodowanie
 • Konfiguracja sieci
 • Wdrożenie sprzętu
 • Znajomość systemów operacyjnych
 • Zarządzania bazami danych
Przyszłość IT zostanie zdefiniowana przez tych, którzy potrafią wykorzystać moc sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby dostarczać wartość swoim klientom. Będzie to wymagało nowego sposobu myślenia, w którym specjaliści IT będą musieli nauczyć się myśleć poza tradycyjnymi granicami i skupiać się na tworzeniu nowych rozwiązań i doświadczenie ." – Arvind Krishna, dyrektor generalny IBM.

Wniosek

Bez wątpienia sztuczna inteligencja i automatyzacja zmieniają branżę IT, tworząc zarówno możliwości, jak i wyzwania. Z jednej strony technologie te automatyzują rutynowe i powtarzalne zadania, umożliwiając twórcom oprogramowania skupienie się na działaniach o większej wartości, takich jak innowacje, rozwiązywanie problemów i planowanie strategiczne. Z drugiej strony, w miarę ciągłego rozwoju sztucznej inteligencji, specjaliści IT powinni podnosić swoje umiejętności, aby pozostać istotnymi na rynku pracy. Ponieważ rynek IT staje się coraz bardziej konkurencyjny, istotne jest, aby nadążać za najnowszymi trendami i technologiami. W CodeGym rozumiemy znaczenie bycia na bieżąco w dynamicznym świecie tworzenia oprogramowania. Dlatego nasz kurs stale się rozwija. Jeśli więc chcesz udoskonalić swoje umiejętności i pozostać na szczycie, wróćmy do nauki z CodeGym.
Komentarze
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION