CodeGym /Blog Java /Ngẫu nhiên /Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn ngh...
John Squirrels
Mức độ
San Francisco

Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ?

Xuất bản trong nhóm
Ngành CNTT Ấn Độ là một trong những ngành đóng góp đáng kể nhất cho nền kinh tế toàn cầu, tạo ra hàng tỷ đô la mỗi năm. Và khi vào năm 2022, thế giới phải đối mặt với thời kỳ suy thoái và kinh tế khó khăn do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, ngành CNTT Ấn Độ không những không thể tồn tại mà còn phát triển mạnh. Ngành CNTT chiếm 7,4% GDP của Ấn Độ trong năm tài chính 2022 và dự kiến ​​​​sẽ đóng góp 10% vào GDP của Ấn Độ vào năm 2025. Đó là lý do tại sao có thể nói rằng sẽ luôn có nhu cầu lớn về các chuyên gia CNTT ở Ấn Độ. Nhưng nên chọn con đường sự nghiệp nào? Chúng tôi cá là bạn đã nghe nhiều lần rằng khoa học dữ liệu và phát triển phần mềm là những kỹ năng của tương lai. Bất chấp tình hình kinh tế, số lượng đầu tư vào khoa học dữ liệu và phát triển phần mềm vẫn giữ nguyên. Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ? - 1Hơn nữa, hai hồ sơ công việc này có một số bộ kỹ năng chung, vì vậy việc quyết định nên đặt chân vào vị trí nhà khoa học dữ liệu hay nhà phát triển phần mềm trở nên khó khăn. Hãy thảo luận chi tiết về cả hai vị trí này.

Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm là ai? Vai trò và trách nhiệm của họ

Các nhà khoa học dữ liệu đã trở nên rất cần thiết trong vài năm gần đây khi các công nghệ dữ liệu lớn tích hợp vào ngày càng nhiều tổ chức. Nhà khoa học dữ liệu là những chuyên gia sử dụng các phương pháp khoa học để thu thập, phân tích và giải thích kết quả đầu ra từ dữ liệu. Họ cũng chịu trách nhiệm tạo ra các kế hoạch khả thi tùy thuộc vào kết quả dữ liệu. Vì vậy, họ cần tạo ra các thuật toán và mô hình dữ liệu để dự báo kết quả. Các nhà khoa học dữ liệu cũng nên cộng tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để hỗ trợ các mục tiêu của công ty và xác định các chiến lược dựa trên dữ liệu để đạt được các mục tiêu đó. Nhiệm vụ và trách nhiệm chung của các nhà khoa học dữ liệu bao gồm:
 • Xác định các nguồn dữ liệu có liên quan cho nhu cầu kinh doanh và trích xuất dữ liệu có thể sử dụng được từ chúng.
 • Triển khai các công cụ dữ liệu như Python, R, SAS hoặc SQL.
 • Sử dụng các công cụ ML để chọn các tính năng cần thiết; tạo và tối ưu hóa các bộ phân loại.
 • Thu thập dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc và tiến hành tiền xử lý dữ liệu đó.
 • Tìm nguồn dữ liệu bị thiếu.
 • Tăng cường quá trình thu thập dữ liệu.
 • Tổ chức dữ liệu thành các định dạng có thể sử dụng được.
 • Tạo mô hình dự đoán.
 • Phát triển các thuật toán ML.
 • Tăng cường quá trình thu thập dữ liệu.
 • Xử lý, làm sạch và xác thực dữ liệu.
 • Phân tích dữ liệu để tìm ra mô hình và giải pháp.
 • Thiết lập cơ sở hạ tầng dữ liệu.
 • Phát triển, triển khai và duy trì cơ sở dữ liệu.
 • Đánh giá chất lượng của dữ liệu.
 • Tạo thông tin và hiểu biết sâu sắc từ các tập dữ liệu và xác định xu hướng và mô hình.
 • Tạo trực quan hóa dữ liệu.
 • Chuẩn bị các báo cáo rõ ràng cho ban điều hành và nhóm dự án.
Nhà phát triển phần mềm là một chuyên gia chịu trách nhiệm thiết kế, lập trình, xây dựng, triển khai và bảo trì phần mềm bằng nhiều kỹ năng và công cụ khác nhau. Họ có thể tạo ra phần mềm cho chính phủ, y tế, giáo dục, quốc phòng, sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Họ có thể làm việc chặt chẽ với khách hàng để xác định nhu cầu của họ nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Tùy thuộc vào cài đặt, nhà phát triển có thể làm việc một mình hoặc theo nhóm với các lập trình viên khác. Nhiệm vụ và trách nhiệm chung của Nhà phát triển phần mềm bao gồm:
 • Sản xuất mã sạch và hiệu quả dựa trên nhu cầu của khách hàng.
 • Xác minh, thử nghiệm và triển khai các chương trình và hệ thống phần mềm.
 • Sửa chữa và nâng cấp phần mềm hiện có.
 • Làm việc với các nhà phát triển khác để thiết kế các thuật toán và sơ đồ.
 • Tích hợp các thành phần phần mềm và chương trình của bên thứ ba.
 • Khắc phục sự cố, gỡ lỗi và nâng cấp phần mềm.
 • Đề xuất và thực hiện cải tiến.
 • Tạo tài liệu kỹ thuật.
 • Giao tiếp với khách hàng và tìm hiểu nhu cầu của họ.
 • Làm việc trong một đội.
Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ? - 2

Nguồn

Kỹ năng dành cho nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm

Những chuyên gia này cần hai loại kỹ năng thiết yếu – kỹ thuật và phi kỹ thuật (còn gọi là kỹ năng cứng và mềm). Một số kỹ năng khoa học dữ liệu kỹ thuật quan trọng nhất là:
 • Kiến thức tốt về phân tích thống kê và tính toán.
 • Thành thạo về học máy.
 • Kiến thức về Deep Learning, Xác suất và Thống kê.
 • Xử lý khối lượng dữ liệu lớn.
 • Trực quan hóa dữ liệu.
 • Xung đột dữ liệu.
 • Toán học.
 • Kiến thức vững chắc về lập trình.
 • Số liệu thống kê.
 • Dữ liệu lớn.
 • Những điều cơ bản về trí tuệ nhân tạo sẽ là một phần thưởng.
Kiến thức lập trình vững chắc có nghĩa là làm quen với các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Python, Perl, C/C++, SQL và Java. Và nói về các công cụ phân tích, ở đây, những công cụ phổ biến nhất là SAS, Spark, Hadoop, Hive, Pig và R. Một số kỹ năng phát triển phần mềm kỹ thuật quan trọng nhất bao gồm:
 • Kiến thức vững chắc về ít nhất một ngôn ngữ lập trình và framework.
 • Toán học và phân tích dữ liệu.
 • Giải quyết vấn đề.
 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán.
 • Kiểm soát nguồn.
 • DevOps.
 • Khả năng làm việc với các cơ sở dữ liệu khác nhau.
 • Git.
 • Môi trường phát triển tích hợp.
 • Phương pháp phát triển linh hoạt và scrum.
 • Chu trình phát triển phần mềm.
 • Thành thạo các công cụ gỡ lỗi và kiểm tra phần mềm.
Như đã đề cập trước đó, cả nhà phát triển phần mềm và nhà khoa học dữ liệu đều phải có sự cân bằng lành mạnh giữa kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Đó là lý do tại sao những kỹ năng phi kỹ thuật như vậy lại khá quan trọng:
 • Tính cởi mở và khả năng thích ứng.
 • Tư duy phản biện.
 • Kỹ năng phân tích và chiến lược tốt.
 • Tính kiên nhẫn.
 • Sáng tạo.
 • Sự tự tin.
 • Động lực nội tại.
 • Làm việc theo nhóm và hợp tác.
Bên cạnh đó, những chuyên gia này phải có sự nhạy bén trong kinh doanh để nhận ra các vấn đề và thách thức tiềm ẩn. Ngoài ra, họ cần có kỹ năng giao tiếp tốt để giải thích rõ ràng những phát hiện của mình cho khách hàng hoặc thành viên trong nhóm không có cùng nền tảng chuyên môn.

So sánh mức lương: Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm

Các nhà khoa học dữ liệu được trả lương rất cao ở Ấn Độ. Trên thực tế, họ là nghề phổ biến nhất trên thị trường CNTT Ấn Độ, với mức lương thường cao hơn 36% so với các ngành nghề khác. Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ? - 3Theo dữ liệu được thu thập từ Ambitionbox.com , các Nhà khoa học dữ liệu ở Ấn Độ kiếm được từ ₹ 3,8 Lakhs đến ₹ 26,0 Lakhs với mức lương trung bình hàng năm là ₹ 10,0 Lakhs. Mức lương của họ phần lớn phụ thuộc vào kinh nghiệm của họ - với sự gia tăng mỗi năm kinh nghiệm, lương của chuyên gia khoa học dữ liệu sẽ tăng theo cấp số nhân. Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ? - 4Mức lương của Nhà phát triển phần mềm ở Ấn Độ cũng khá cao so với đại đa số các ngành nghề khác. Nó dao động trong khoảng từ ₹ 1,8 Lakhs đến ₹ 13,0 Lakhs với mức lương trung bình hàng năm là ₹ 4,8 Lakhs. Mức lương trung bình của các nhà phát triển phần mềm được đánh giá cao và giống như bài đăng của các nhà khoa học dữ liệu, nó sẽ tăng theo kinh nghiệm của bạn. Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ? - 5

Nguồn

Xin lưu ý rằng theo Indeed, các thành phố Ấn Độ được trả lương cao nhất cho cả hai công việc này là Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Mumbai, Pune, Gurgaon, Noida và New Delhi.

Số lượng cơ hội việc làm

Khi nói đến cơ hội việc làm, rõ ràng là sự cạnh tranh dành cho các nhà khoa học dữ liệu khó khăn hơn nhiều. Trang web tìm kiếm việc làm số 1 Ấn Độ, Naukri , hiện liệt kê khoảng 800 cơ hội việc làm cho các nhà khoa học dữ liệu và hơn 92.000 cơ hội việc làm cho các nhà phát triển phần mềm. Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ? - 6Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ? - 7Điều đáng chú ý là trong số tất cả các cơ hội tuyển dụng dành cho nhà phát triển phần mềm, 82.141 trong số đó liệt kê Java trong số các kỹ năng được yêu cầu hàng đầu. Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ? - số 8

Con đường sự nghiệp cho các nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm

Bây giờ, hãy nói về cách bạn có thể tiến bộ nếu chọn nghề nghiệp trong Khoa học dữ liệu và Phát triển phần mềm. Nếu bạn định chọn Khoa học dữ liệu, thì rất có thể, con đường sự nghiệp của bạn sẽ giống như sau: Nhà khoa học dữ liệu → Nhà khoa học dữ liệu cấp trung → Nhà khoa học dữ liệu cấp cao → Kỹ sư máy học → Nhà khoa học dữ liệu chính → Giám đốc dữ liệu Và trong trường hợp bạn Bạn sắp trở thành một nhà phát triển phần mềm thì con đường sự nghiệp thành công sẽ như sau: Nhà phát triển phần mềm cấp dưới → Nhà phát triển phần mềm cấp trung → Nhà phát triển phần mềm cấp cao → Trưởng nhóm công nghệ → Quản lý nhóm → Kiến trúc sư kỹ thuật → Giám đốc công nghệ Nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển phần mềm. Chọn nghề nghiệp nào ở Ấn Độ? - 9

Lợi ích của cả hai vai trò

Chà, khoa học dữ liệu có phải là một nghề nghiệp tốt không? Tất nhiên là đúng, khoa học dữ liệu hiện là con đường sự nghiệp rất hấp dẫn đối với nhiều chuyên gia. Vì các doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu để thúc đẩy quá trình và tăng trưởng của họ, nên nhu cầu về các nhà khoa học dữ liệu giỏi sẽ tiếp tục tăng. Cùng với đó, khoa học kỹ thuật số vẫn đang trong giai đoạn đầy hứa hẹn, vì vậy bạn có cơ hội tham gia vào xu hướng này và trải nghiệm những cơ hội phát triển đáng kể trong tương lai. Tuy nhiên, khoa học dữ liệu có thể là một nghề khó khăn đối với người mới vì nó đòi hỏi phải học quá nhiều công nghệ. Đó là lý do tại sao việc các nhà khoa học dữ liệu “tương lai” bắt đầu với việc phát triển phần mềm và cuối cùng có được các kỹ năng bổ sung cần thiết để xử lý dữ liệu có thể là một lựa chọn thông minh. Còn việc phát triển phần mềm thì sao? Đây đã là một lĩnh vực lâu đời, không chỉ cung cấp nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau (nhà thầu độc lập, người làm việc tự do hoặc người chơi trong nhóm; nhà phát triển ứng dụng front-end, back-end, full-stack hoặc di động). Nó cũng có triển vọng học tập cao hơn vì ngày nay có rất nhiều cộng đồng học tập và công cụ trực tuyến có thể giúp bạn học các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Tương lai?

Mối quan tâm lớn nhất của các nhà khoa học dữ liệu là công việc của họ trong tương lai có thể phần lớn được “tự động hóa” và được thay thế một phần bằng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng trong hầu hết các trường hợp, các nhà khoa học dữ liệu vẫn cần thiết để giám sát kết quả của tất cả các quy trình tự động này. Do đó, hãy tập trung nhiều hơn vào kỹ năng mã hóa và AI. Ngoài ra, các nhà khoa học dữ liệu được dự đoán sẽ phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực an ninh mạng vì thế giới ngày càng phụ thuộc vào thông tin kỹ thuật số, nơi an ninh mạng trở nên cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng rằng các nhà khoa học dữ liệu sẽ phải đối mặt với sự phổ biến ngày càng tăng của điện toán đám mây, do đó, cuối cùng, họ sẽ cần phải nắm vững các công cụ và kỹ thuật xử lý dữ liệu dựa trên đám mây. Đồng thời, các nhà khoa học dữ liệu cần phải có đầu óc kinh doanh hơn nữa. Về công nghệ phần mềm, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng khi lưu ý đến nhu cầu công nghệ ngày càng tăng của thế giới. Theo Cơ hội Bàn, vào năm 2023, nhu cầu về nhà phát triển phần mềm đã tăng gần 17% trên tất cả các ngành. Vấn đề là, mọi ngành đều cần giải pháp phần mềm để hợp lý hóa công việc và làm cho tất cả các quy trình trở nên hiệu quả và chính xác hơn. Và với các công nghệ mới nổi như AL, dịch vụ đám mây, chuỗi khối, an ninh mạng và những tiến bộ khác, các công ty đang tìm kiếm các giải pháp phần mềm cao cấp. Vì vậy, có thể an toàn khi nói rằng nhu cầu về các nhà phát triển lành nghề sẽ không sớm giảm xuống. Thay vào đó, sự gia tăng có thể phải đối mặt với sự bùng nổ. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng các công nghệ mới đòi hỏi những kỹ năng mới, vì vậy các kỹ sư phần mềm cũng cần phải cập nhật các xu hướng. Cùng với việc nâng cấp kỹ năng, các nhà phát triển cũng sẽ cần phải có đạo đức và tính chính trực cao để làm việc trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu và ứng dụng AI. Với tất cả những điều đã nói ở trên, cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

Phần kết luận

Hôm nay, chúng ta đã thảo luận về những công việc có nhu cầu cao nhất vào năm 2023 trong ngành công nghệ đang phát triển của Ấn Độ. Cả hai hồ sơ công việc này đều mang lại cơ hội tuyệt vời để phát triển và học hỏi, đồng thời cả hai đều yêu cầu nhiều kiến ​​thức và chuyên môn kỹ thuật. Nhưng trong khi Khoa học dữ liệu tập trung vào thống kê và Học máy thì Kỹ thuật phần mềm nhắm mục tiêu vào mã hóa. Cuối cùng, quyết định phụ thuộc vào sở thích cá nhân, bộ kỹ năng và điểm mạnh. Và nếu bạn hướng tới phát triển phần mềm, CodeGym có thể giúp bạn thành thạo nghề này với ít rắc rối nhất và với mức độ tương tác tối đa. Chào mừng bạn đến tham gia khóa học “ Nghề phát triển Java ” của chúng tôi!
Bình luận
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION